Večer klavírní improvizace

Večer klavírní improvizace je netradičně pojaté koncertní vystoupení, jehož originální a neopakovatelnou podobu vytváří jeho protagonista - hudební skladatel a klavírista Jiří Pazour - společně se svými posluchači.

Koncert bývá obvykle zahájen řadou do určité míry předem promyšlených improvizačních kreací např. variacemi na lidovou píseň či jinou známou melodii v různých hudebních stylech. Improvizátor zde několikrát zpracovává jediné téma a používá při tom různých vyjadřovacích prostředků. Posluchači tak mohou na známém tématickém materiálu srovnat např. hudební řeč baroka, klasicismu, romantismu, impresionismu, některých kompozičních směrů XX. století nebo i jazzu či pop-music. Následují improvizace mimohudební, v nichž dochází ke ztvárnění určitých nálad, impresí atd. Poté obyčejně přicházejí na řadu tzv. stylové posuny známých skladeb, nechybějí ani improvizační kreace na témata známých evergreenů. Jednotlivá čísla koncertu jsou propojena průvodním slovem, které posluchačům do určité míry naznačí, o jaký druh improvizace se momentálně jedná.

Do průběhu druhé části koncertu již vstupují posluchači jako spolutvůrci programu. Před přestávkou je publikum požádáno, aby napsalo svá vlastní témata na připravené papírky. Kdokoli z přítomných má možnost v libovolné podobě poskytnout tématický materiál pro improvizaci a navrhnout způsob zpracování. Nejobvyklejší formou bývá název známé písně či skladby, název slohu či stylu a hudební formy. Posluchači mohou však také stanovit téma formou jakéhokoli mimohudebního námětu (láska, strach, noční krajina apod.). Poté, co protagonista koncertu shromáždí témata z publika, začíná druhá polovina večera - improvizované zpracování daných návrhů přímo před zraky posluchačů.

Večer klavírní improvizace Jiřího Pazoura je vždy mimořádným uměleckým zážitkem jak pro hudební znalce, tak i pro laické milovníky hudebního umění.