CD České, moravské a slovenské lidové písně v klavírních proměnách / CD Czech, Moravian and Slovak Folksongs in Piano Transformations

CD České, moravské a slovenské lidové písně v klavírních proměnách / CD Czech, Moravian and Slovak Folksongs in Piano Transformations


Když jsem v létě roku 2008 poprvé slyšel improvizovat Jiřího Pazoura, měl jsem pěkný pocit, že slyším hrát dobrého muzikanta vzdávajícího také poctu klavíru jako nástroji, který citlivě poslouchá jeho ruce, muzikanta, jehož tvůrčí myšlení je okouzleno krásou lidové písně. Byl jsem šťastný, že se potkávám s dovedností klasické improvizace vyjadřovanou s takovou profesionální dovedností, dnes už málem vzácnou. Ano, jsou dnes jedineční i docela mladí pianisté, kteří velmi dovedně přednášejí klasické sonáty nebo technicky náročné skladby Chopinovy či Lisztovy, improvizaci se však vyhýbají, někdy varováni svými učiteli, aby si tak nekazili své pianistické ruce, ačkoliv klavír, stejně jako varhany k improvizaci svými dispozicemi přímo vyzývají. Ostatně umění improvizace patřilo kdysi ke hře na všecky nástroje, ba i ke zpěvu. Byl jsem tedy rád, když jsem obdržel nahrávku s výmluvným titulem České, moravské a slovenské lidové písně v klavírních proměnách. Jde opravdu o nápadité proměny, ke kterým Jiřího Pazoura vedl právě klavír, jeho možnosti a samozřejmě hráčova dovednost. Vzhledem k tomu, že umělce inspirovaly k proměnám známé lidové písně, je toto CD určeno nejen těm, kteří kvalifikovaně ocení klavírní dovednost a improvizační nápaditost interpreta, ale také všem těm, kteří mají rádi lidovou píseň a tak skrze ni poznají i tu pianistickou dovednost se znaky virtuozity. Měl jsem chvílemi pocit, jako když poslouchám Smetanovy České tance, komponované s láskou a obdivem k českým tancům lidovým, ale s náročností, které vyhoví opravdu jen skutečný umělec.
Věřím, že ti, co dovedou ocenit umění klavírní hry a improvizace, najdou v těchto klavírních proměnách zrovna tak rytmickou věrnost u lidových tanců jako umění modulace a smysl pro větší stavbu tam, kde autorská improvizace roste až do dramatické podoby, aby se pak umělec vrátil s pokorou do prostoty lidové písně, citované většinou na počátku. Uslyšíme tu zrovna tak zámecký hrací strojek v písničce ,,Znám já jeden krásný zámek" nebo cimbál jako mimo jiné v písni ,,Zaleť sokol, bielý pták", vyprávění příběhu k písničce ,,Pásol Jano tri voly" nebo jindy dovednost uvést v jednom proudu témata tří písní a zůstat přitom věrný celkové stavbě skladby. Každá z těchto skladeb nás ponouká k prožívání atmosféry, jíž tyto proměny přinášejí. Ale to už je věcí fantazie a hudební zkušenosti posluchače.
Díky Jiřímu Pazourovi za toto hudební poselství s přáním, aby i někteří posluchači hrající na klavír nebo i jiný nástroj se občas ,,dopouštěli" improvizace, ne třeba pro veřejnou prezentaci, ale pro své potěšení, někdy dokonce pro útěchu v trápení. Dělal jsem to po celý život a činím tak dodnes, i když zdaleka ne s tou dovedností jako Jiří Pazour.

Pavel Jurkovič


SLOVO AUTORA

Již v době, kdy jsem se začal věnovat koncertní klavírní improvizaci, mne od počátku provázela lidová píseň. Témata lidových písní pro mne vždycky byla a stále jsou nevyčerpatelnou hudební inspirací. Často se stala určitým odrazovým můstkem pro mé vlastní improvizační kreace, které byly ve výsledku velmi vzdálené původní předloze. Na svých veřejných improvizačních koncertech, ale také doma sám pro sebe jsem lidové písně rád zpracovával do různých hudebních podob. Vznikly tak například improvizace v různých hudebních stylech, improvizace, v nichž byla spojena témata několika písní do jednoho hudebního celku a mimo jiné také řada volných hudebních impresí.
Vybral jsem jako předlohy několik lidových písní, které mi byly něčím blízké.
Některé improvizace vznikaly spontánně bez předešlé přípravy přímo při natáčení, jiné byly předem do určité míry promyšlené. Tři z těchto písní jsou nahrány pomocí studiové techniky jako čtyřruční.
Příprava a natáčení mi přineslo mnoho radosti. Přál bych si, aby také posluchače tato nahrávka potěšila.

Jiří Pazour

CD České, moravské a slovenské lidové písně v klavírních proměnách - seznam skladeb

01. Rožnovské hodiny
02. Já jsem z Kutné Hory
03. Ach synku, synku
04. Beskyde, Beskyde
05. Měsíček svítí
06. Holka modrooká
07. Znám já jeden krásný zámek
08. Což se mně, má milá, hezká zdáš - Čechy krásné, Čechy mé
09. Zaleť sokol, biely vták - Ja som bača velmi starý
10. Kdo má počernú galánku - Na těch panských lukách - Zasadil som čerešenku
11. Já ráda miluju takovýho chlapce
12. Huláni, huláni (čtyřruční)
13. Pásol Jano tri voly
14. Bodaj by vás, vy mládenci
15. Dobrú noc, má milá
16. Pod dubem, za dubem (čtyřruční)
17. Tancuj, tancuj, vykrúcaj (čtyřruční)
18. Na tom našem dvoře


Zvukové ukázky skladeb