Biografie

JIŘÍ PAZOUR (*1971)

Uměleckou činnost Jiřího Pazoura je možno shrnout do tří oblastí - kompoziční, koncertní a pedagogické. Jako skladatel se věnuje tvorbě orchestrálních, komorních i sólových skladeb. Jeho kompozice jsou pravidelně vysílány Českým rozhlasem, vydávány na zvukových nosičích a jsou na pravidelném repertoáru špičkových českých i zahraničních sólistů a souborů. V roce 2011 získal 1. cenu ve skladatelské soutěži Tribuna komorní písně Plzeň 2011 za písňový cyklus pro soprán a klavír na texty lidové poezie "Zatmělo se mně slunečko". V roce 2015 zazněla na koncertu pořádaném agenturou Chamber Soloist of Detroit ve First Presbyterian Church of Farmington v americké premiéře jeho skladba "Probuzení perel" zkomponovaná pro housle, lesní roh a klavír

Věnuje se značnou měrou také tvorbě pro děti. Vznikla řada dětských písní např. na texty Jiřího Žáčka, Josefa Kainara, Jiřího Suchého, Robina Krále. Jeho písně pro děti jsou pravidelně vysílány v České televizi v pořadech Kouzelná školka a Muzicírování. Mají je na svém repertoáru např. Jitka Molavcová, Magdalena Reifová, Petr Vacek atd.

Vedle toho se Jiří Pazour též věnuje tvorbě hudby scénické a užitkové zasahující do různých žánrů. Spolupracuje s významnými divadelními a rozhlasovými režiséry např. Tomášem Vondrovicem, Lídou Engelovou, Karlem Weinlichem, s vydavatelstvími SUPRAPHON MUSIC a.s., Portál, Tympanum, ARSCI, atd.

Sólová koncertní činnost Jiřího Pazoura je zaměřena převážně na klavírní improvizaci. "Večery klavírní improvizace Jiřího Pazoura" si získávají svojí dynamikou, spontánností a rozmanitostí velkou popularitu jak doma, tak i v zahraničí.

Kromě České republiky vystupoval také v Německu, Polsku, na Slovensku, ve Francii, v Anglii, v Holandsku, ve Švýcarsku, na Maltě, v Řecku, v Západní Austrálii, v USA, v Kanadě, v Jižní Koreji a v Japonsku. V lednu 2017 natáčel v USA s americkou klavírní improvizátorkou Ann Park-Rose nové společné CD.

Od roku 2015 spolupracuje s PhDr. Matějem Lipským PhD. na kurzech muzikoterapie pro cílené využívání zvuku a hudby k terapeutickým účelům.

Od roku 1995 působí pedagogicky na Pražské konzervatoři. Na této škole v současnosti vyučuje předmět Hra z listu a klavírní improvizace na klavírním oddělení.


VÝBĚR Z TVORBY:


Orchestrální skladby

- Zapomenuté povídky - pět vět pro symfonický orchestr /2003/

- Symfonický obraz "Cesta" /1995/

- Tři koncertní věty pro klavír a orchestr /1999/

- Suita pro smyčcový orchestr /1997/

- Odpusť mi mou lásku - komorní kantáta pro nižší soprán, baryton a orchestr /1993/

- Capriccio pro housle a orchestr /1992/

- Fantazie pro housle a orchestr /1994/

- Symfonický obraz pro orchestr z klavírem /1990/

- Setkání dvou - báseň pro harfu, lesní roh a komorní orchestr /2018/


Sólové a komorní skladby

- Burleska pro akordeon/1990/

- Báseň pro čtyřruční klavír /1997/

- Tarantella per oboe, clarinetto, fagotto e pianoforte /1991/

- Capriccio per violino e pianoforte /1992/

- Proměny (pro violoncello a klavír) /1992/

- Čtyři melodramy /2000/

- Nejšťastnější hoch (melodram pro mužský hlas a klavír na texty W. Shakespeara)

- Fantazie pro trubku a varhany /1992/

- Odpusť mi mou lásku - komorní kantáta pro nižší soprán, baryton a klavír /1993/

- Klavírní trio č. 1 /1995/

- Obzory (lyrická báseň pro flétnu, housle, violoncello a klavír) /1998/

- Ispirazzionemozartiana per oboe, clarinetto, fagotto e pianoforte /2000/

- Opuštěný hlas (pro alt, housle, violoncello a klavír) /2002/

- Moto perpetuo (pro flétnu, housle, violu, violoncello a akordeon) /2003/

- Vzpomínka na klasiky (Sonáta pro housle a klavír) /2004/

- Probuzení perel (pro housle, lesní roh a klavír) /2008/

- Červená slavnost (svita pro sólovou harfu) /2005/

- Zatmělo se mně slunečko (cyklus písní pro soprán a klavír na slova lidové poezie) /2010/

- Partita per flauto traverso e cembalo /2010/

- Galop (pro housle a akordeon) /2014/

- Romance pro housle a harfu /2020/


Tvorba pro děti

- Písničky na texty Jiřího Žáčka /1990/

- Abraka dabraka (Zpěvník a CD s písněmi na texty českých básníků - vydal ARSCI v r. 2009)

- Písničky na hraní (Zpěvník a CD - autorský projekt s Robinem Králem - vydal Portál v r. 2014)Instruktivní skladby

- Variace na lidovou píseň pro klavír /1989/

- Scherzo pro klavír /1991/

- Kulhavý ragtime /1995/

- Picolezza per contrabasso solo /1990/

- Černoušek (Ragtime pro čtyřruční klavír) /2007/

- Vláček (pro čtyřruční klavír) /2007/


- Vracím se, země má /2020/