CD Veršování / CD Versifying

Malé hudební imprese / Small Music Impressions

CD Veršování / CD Versifying

Malé hudební imprese / Small Music Impressions


Jako posluchači jsme většinou zvyklí setkávat se s ověřenými, hotovými skladbami, z nichž se mnohé znovu a znovu objevují v programech koncertů. Je však ještě jedna hudební sféra: díla nová, nevyzkoušená, skladby posvěcené chutí okamžiku. Nemám na mysli výboje moderny, kterých se mnozí milovníci hudby děsí. Chci vás pozvat k poslechu miniatur, jejichž vznik vyrostl z umění improvizace. Jiří Pazour i Petr Valášek vytvořili šestnáct poetických zastavení, tematicky přepestrou krajinu, která v duchu názvu desky je skutečně souborem malých hudebních básní. (...)

Jiří Pilka


Slovo Jiřího Pazoura

S basklarinetistou Petrem Valáškem jsem se seznámil při studiích na HAMU. Čas od času jsme spolu nezávazně improvizovali na koleji, kde jsme oba bydleli. Později jsme několikrát společně veřejně vystupovali s koncertem duové improvizace. Naše improvizační kreace měly různou podobu: improvizovali jsme například na hudební témata lidových písní, známých skladeb různých stylů ať už z oblasti hudby vážné či populární. Nejlépe jsme se však cítili v improvizacích volných, ať už byla nebo nebyla předem určena nějaká nálada. Při tomto druhu improvizací nám vznikaly určité hudební příběhy, které se samy vyvíjely v závislosti na tom, co jeden nebo druhý z nás právě do hudby přinesl. Časem nás napadlo pokusit se podobným způsobem vytvořit nahrávku s ucelenou řadou různých hudebních impresí - dialogů. Výsledkem se stalo CD Veršování.


CD Veršování - seznam skladeb

01. Sněženka
02. Pruhovaný svět
03. Doteky křídel
04. O samotě
05. Porcelánové panenky
06. Černá a bílá
07. Zrcadlo vzpomínek
08. Ledové království
09. Krok za krokem
10. Duha
11. Starý hrad
12. Abstraktní přítomnost
13. Na pouti
14. Groteska
15. Souznění
16. BONUS: Tanec


Zvukové ukázky skladeb