Zatmělo se mně slunečko

Jiří Pazour: Zatmělo se mně slunečko

Cyklus čtyř písní pro soprán a klavír vznikl v roce 2010. Autorovi byla inspirací krása naší české a moravské lidové poezie. Tato inspirace se projevila v kompozičním způsobu práce; melodika lidového charakteru je spojena s nekomplikovanou klavírní sazbou. Skladba získala 1. cenu ve skladatelské soutěži Tribuna komorní písně Plzeň 2011.

190,00 Kč