Kurz klasické hudební improvizace s Jiřím Pazourem 19. října 2024 v Praze

Jednodenní kurz klasické hudební improvizace je určen širokému okruhu zájemců; hudebním pedagogům, studentům, profesionálním i amatérským hudebníkům (klavíristům, skladatelům, ale i ostatním instrumentalistům), muzikoterapeutům nebo i hudebním neprofesionálům se zájmem o tento hudební obor.


Náplň kurzu:

- seznámení s oborem klasické hudební improvizace

- metodika výuky improvizace (získávání elementárních improvizačních dovedností, tvorba improvizovaných doprovodů, improvizace podle akordických značek atd.)

- praktické ukázky improvizačních technik s možností aktivního zapojení účastníků

- zákonitosti improvizace sólové, duové a multiinstrumentální

- improvizace veřejná (koncertní) - improvizace v různých hudebních stylech

- využití improvizace (scénická hudba, muzikoterapie)

- ukázka koncertní klavírní improvizace


Termín konání kurzu: sobota 19. 10. 2024, Praha-Háje, 9 – 17 hod. (8 výukových hodin)


Cena kurzu: 1 700,- Kč

Hudební nástroje vezměte s sebou!

Zájemci o bližší informace pište na email: jiri@jiripazour.cz

1 700,00 Kč