CD Most přes oceán / CD Bridge Across the Ocean

Hudební příběhy pro dva klavíry

Most přes oceán je jako procházka zvukovým muzeem. Každá skladba je prosycena hlubokou důvěrou ve spolupráci a vírou v 'nově vznikající'. Tekutý impresionismus, neotřelý romantismus a rozpustilá hra bitonality a postmoderní konverzace unášejí posluchače světem pronikavého světla, konejšivých stínů, dříve neviděných barev, ušlechtilosti a čisté elegance. Můžeme jen žasnout: Jak toto může být dílem dvou umělců? Slyším hrát čtyři ruce, ale jejich společná energie se proměňuje a prolíná v jedno velké hudební dílo.

Harold McKinney, emeritní profesor na Appalachian State University

Slovo autorů:

Když jsem v r. 2016 na festivalu hudební improvizace v Kanadě poprvé slyšel hrát pianistku a skladatelku Ann Park Rose, byl to pro mne emocionálně velmi silný a jedinečný zážitek Její hudební projev mi byl hned od prvopočátku velmi blízký. Ať už při poslechu jejích sólových klavírních improvizací nebo i při ansámblových improvizačních kreacích mne zaujal nejen její způsob klavírní hry, ale především její ryzí muzikalita, skladatelská invence a spontánnost, která přirozeně vyzařovala z její klavírní hry. Velice brzy jsem si uvědomil, že její hudební myšlení a cítění je velmi blízké tomu mému. Tehdy jsem Ann navrhl, že bychom si mohli spolu zkusit nezávazně zaimprovizovat na dva klavíry. Ann s mým nápadem souhlasila a já tak měl vzácnou možnost při společné hře zažít ojedinělý pocit z propojení a symbiózy při společné hudebně improvizační tvorbě, Po návratu domů ve mně v průběhu následujících měsíců zrála myšlenka natočit s Ann kompaktní disk s improvizacemi na dva klavíry. Ann i tentokrát můj nápad přivítala, a tak jsme se v lednu r. 2017 setkali po druhé, tentokrát na univerzitě ve Fredonii ve státě New York, kde jsme po tři dny natáčeli společné hudební imprese. Během našeho setkání vzniklo mnoho hodin společné hudby. Po dvou letech jsme se k našim záznamům vrátili, abychom s odstupem času vybrali několik hudebních impresí, které bychom vám rádi předložili na našem společném CD.

Jiří Pazour

Když jsem Jiřího improvizaci slyšela poprvé, byla jsem unesena krásou a duchem jeho fantazie. V momentě, kdy jsem dostala příležitost s ním improvizovat, jsem byla nadšená, ale zároveň jsem také měla strach z toho, jak bude taková improvizace fungovat. Představa sjednocení a harmonizace pocitů, myšlenek a nápadů dvou různých lidí (nemluvě o kombinaci 20 prstů!) byla děsivá! Ale jakmile naše spolupráce započala, začaly se dít zázraky. Moje obavy byly nahrazeny údivem, vzrušením a radostí z tvorby hudby s Jiřím. Dvě oddělené mysli se spojily v jednu. Našli jsme se navzájem, ne zrakem, ale srdcem. Vytvářeli jsme něco tak neuvěřitelného, co není možné popsat slovy. Byla jsem tak inspirovaná, když jsme společně otevírali nové dveře do světa kreativity. Když jsme improvizovali, byl to příval mnoha skvělých hudebních motivů. Jeden z nás vždy s něčím přišel, druhý se jeho myšlenek chytil a přetvořil je na něco ještě úžasnějšího. Jindy jsme se na sebe napojili, tvořili a hovořili stejnou řečí - jazykem klavíru. Připadalo mi to jako zázrak! Jiřího návštěva Fredonie kvůli nahrávání byla pro mě největším zážitkem. Podařilo se nám nahrát mnoho nevšedních hudebních zážitků, které jsme společně sdíleli. Je úžasné, že někdo přes půl světa vzdálený může být vaše spřízněná hudební duše. Velmi se těším na naše další společné hudební cesty.

Ann Park Rose

250.00 Kč