Jiří Pazour vystoupil v květnu 2019 na mezinárodní konferenci a festivalu improvizace v Minneapolis v USA

04.06.2019 17:50

Jiří Pazour vystoupil v květnu 2019 na mezinárodní konferenci a festivalu improvizace v Minneapolis v USA. Na tomto festivalu se představil mezinárodnímu publiku celkem dvakrát. Poprvé 17. 5., kdy improvizoval na koncertě společně s americkým kvartetem Sonorous Threshold. Členové tohoto souboru ve složení trubka, pozoun, lesní roh a perkuse oslovili Jiřího Pazoura s nabídkou na společné účinkování na tomto festivalu. Jako druhý koncert zazněl 18. 5. v koncertním sále Augsburg University v Minneapolis Koncert tónů a barev, kde Jiří Pazour vystoupil společně s českou malířkou Olgou Volfovou, která na Jiřího hudbu vytvořila výtvarné dílo. Obě vystoupení se setkala s nadšeným přijetím publika, které všechny účinkující odměnilo dlouhotrvajícím potleskem.