Velikonoční večer klavírní improvizace

16/12/2014 16:23

Velikonoční večer klavírní improvizace
je další z řady netradičních klavírních vystoupení hudebního skladatele a
klavíristy Jiřího Pazoura. Také v tomto koncertním programu zazní celá
řada improvizací v různých hudebních žánrech a stylech. I tentokrát
dochází v průběhu večera ke spolupráci improvizátora s publikem. Tématem
Velikonočního večera klavírní improvizace je radost z nadcházejícího jara,
oslava přírody, mládí a vznik nového života. Tomu také tématicky odpovídá
programová skladba koncertu. V úvodu programu zazní řada improvizací na českou
píseň v různých hudebních stylech. Improvizátor zde několikrát zpracovává
jediné téma a používá při tom různých vyjadřovacích prostředků. Posluchači tak
mohou porovnat hudební řeč různých hudebních stylů: baroka, klasicismu,
romantismu, impresionismu, některých kompozičních směrů XX. století nebo i
jazzu či pop-music. Poté přicházejí na řadu dvě nálady, imprese. Posluchači
mohou sledovat, jak Jiří Pazour hudebně ztvární například mimohudební téma
Příchod jara nebo Hrající si děti. Publikum se dále setká s improvizacemi na
hudební anagramy a mimo jiné má možnost vyslechnout stylové posuny známých
skladeb, kdy dochází k převedení hudebního díla z oblasti tzv. "vážné
hudby" do některého ze stylů taneční pop-music a naopak. V různých
improvizačních proměnách zazní známé skladby jako například Jarní píseň Felixe
Mendelsohna-Bartholdyho, nebo Óda na radost z 9. symfonie Ludwiga van
Beethovena. Před přestávkou Jiří Pazour zahraje několik improvizací na hudební
témata světových muzikálů F. Löeweho My Fair Lady a L. Bernsteina West Side
Story.

Druhá část koncertu je již
tradičně věnována improvizacím na témata z publika. Posluchači mají
možnost svými náměty k improvizaci sami ovlivnit, jakým směrem se bude
koncert dále ubírat. Kdokoli z přítomných má možnost v libovolné podobě poskytnout
tématický materiál pro improvizaci a navrhnout způsob zpracování. Publikum tak
může sledovat improvizované zpracování daných návrhů a vznik nové hudby přímo
v reálném čase na pódiu. Tématem k improvizaci může být jakákoli
známá píseň či skladba nebo jakýkoli mimohudební námět, nálada, či kratší
příběh. Jiří Pazour svým výběrem a vhodným zpracováním témat citlivě
dramaturgicky staví druhou polovinu večera tak, aby hudba, která spontánně
vzniká, posluchačům přinesla příjemnou jarní náladu. Jednotlivá čísla koncertu jsou
propojena poutavým průvodním slovem Dr.Světlany Patákové Boučkové, která
posluchače světem klavírní improvizace provádí. Vánoční večer klavírní
improvizace Jiřího Pazoura je vždy mimořádným uměleckým zážitkem jak pro
hudební znalce, tak i pro laické milovníky hudebního umění. Pořad je vhodný do divadelních sálů a
kulturních zařízení, kde je k dispozici koncertní křídlo.